استفاده از Cookieها در MyBB
MyBulletinBoard از cookieها برای ذخیره اطلاعات ورود به انجمن در صورتی که ثبت نام کرده باشید استفاده می کنید, و اگر ثبت نام نکرده اید اطلاعات مربوط به آخرین بازدیدتان در Cookieها ذخیره خواهد شد.

Cookieها فایلهای متنی کوچکی هستند که در کامپیوتر شما دخیره می شوند; اطلاعات ذخیره شده در cookieها توسط انجمن فقط قابل استفاده در این وب سایت است بنابراین هیچ مشکل امنیتی خاصی به وجود نمی آورند.

Cookieهای مربوط به این انجمن همچنین زمان آخرین بازدید شما از بخشهای مختلف انجمن را نیز در خود نگه می دارند.

برای پاک کردن تمام cookieهای مربوط به این انجمن شما می توانید در اینجا کلیک کنید.