گزارش اعتبار برای virangar65
خلاصه
virangar65
(Junior Member)

مجموع اعتبار: 1
مثبت: 1
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
tack (0) - آخرین بروزرسانی 04-20-1387, 10:17 بعدازظهر

اعتبار مثبت: دوست و رفیق دوست داشتنی در انجمن