گزارش اعتبار برای kala110manager
خلاصه
kala110manager
(آزمایشگر)

مجموع اعتبار: 12
مثبت: 12
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
Gorgeaseman (2) - آخرین بروزرسانی 12-27-1388, 08:13 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: مشارکت فعال در مباحث انجمن
vitalli_shervo (1) - آخرین بروزرسانی 10-13-1388, 04:44 بعدازظهر

اعتبار مثبت: ممنون برای پیش نمایش ماژول پیش نمایش بهتر محصول-نسخه 2- با قابلیت کنترل از مدیریت
lord (2) - آخرین بروزرسانی 09-20-1388, 07:57 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: its what i call perfect
p9kia (2) - آخرین بروزرسانی 06-27-1388, 05:00 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: فعالیت مستمر و عالی
fizi (1) - آخرین بروزرسانی 04-24-1388, 02:28 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: فعال بودن و بدون در نظر داشتن مسائل مادی دوست خوب و قایل احترام
kabook (0) - آخرین بروزرسانی 03-17-1388, 06:34 بعدازظهر

اعتبار مثبت: یکی از بهترین های این فروم بابت همه راهنمائیهاش تشکر می کنم
mehdisat2000 (0) - آخرین بروزرسانی 02-22-1388, 12:15 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: اصلا اهل مادیات نیست
Ajdari (1) - آخرین بروزرسانی 02-16-1388, 07:53 بعدازظهر

اعتبار مثبت: یه دوست خوب برای همه
NEGAHEFARDA (0) - آخرین بروزرسانی 02-07-1388, 02:58 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: آدم اهل حال با مرام و با صفا . خاکی و بی منت .
muhammadinfo (0) - آخرین بروزرسانی 02-05-1388, 11:13 بعدازظهر

اعتبار مثبت: فعالیت مستمر
wearyminded (3) - آخرین بروزرسانی 01-22-1388, 04:32 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: قابل ستایش...!
masooumi (10) - آخرین بروزرسانی 09-30-1387, 11:33 بعدازظهر

اعتبار مثبت: فعالیت مفید در انجمن !!!