گزارش اعتبار برای Xfise
خلاصه
Xfise
(Junior Member)

مجموع اعتبار: 2
مثبت: 2
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
rezaa (0) - آخرین بروزرسانی 10-24-1387, 08:59 بعدازظهر

اعتبار مثبت: فعالیت مثبت
kala110manager (12) - آخرین بروزرسانی 10-13-1387, 12:50 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: به خاطر بذل و بخشش