گزارش اعتبار برای wearyminded
خلاصه
wearyminded
(Member)

مجموع اعتبار: 3
مثبت: 3
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
Gorgeaseman (2) - آخرین بروزرسانی 01-25-1390, 03:29 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: رفع مشکل عدم سازگاری ماژول خرید سریع با FireFox 4
kala110manager (12) - آخرین بروزرسانی 02-30-1388, 01:20 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: جوابگو و باحال
iranfrom (1) - آخرین بروزرسانی 02-09-1388, 07:34 بعدازظهر

اعتبار مثبت: life is ice enjoy it before its mels