گزارش اعتبار برای lord
خلاصه
lord
(Member)

مجموع اعتبار: 2
مثبت: 2
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
Gorgeaseman (2) - آخرین بروزرسانی 12-27-1388, 08:15 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: توجه به بهبود وضع فروشگاه داران انجمن
Samad Kushan (7) - آخرین بروزرسانی 10-02-1388, 01:23 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: بخاطر فعالیت خوب در فروم و پاسخگویی مناسب