گزارش اعتبار برای Gorgeaseman
خلاصه
Gorgeaseman
(یک فیلم ، یک تجربه)

مجموع اعتبار: 2
مثبت: 2
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
vitalli_shervo (1) - آخرین بروزرسانی 04-30-1389, 09:42 بعدازظهر

اعتبار مثبت: بسیار بسیار از شما ممنونم خیلی فعال هستین و به همه کمک می کنین .
Samad Kushan (7) - آخرین بروزرسانی 10-21-1388, 04:23 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: فعالیت مفید و پاسخگویی سریع در فروم