گزارش اعتبار برای s.mahmood
خلاصه
s.mahmood
(Member)

مجموع اعتبار: 1
مثبت: 1
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
maryam (0) - آخرین بروزرسانی 06-26-1386, 09:35 بعدازظهر

اعتبار مثبت: توضیحات خوبی در سایت ارائه داده . راستی چند سالتون هست ؟