گزارش اعتبار برای arash_rst
خلاصه
arash_rst
(Member)

مجموع اعتبار: 1
مثبت: 1
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
masooumi (10) - آخرین بروزرسانی 09-29-1387, 07:16 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: خیلی چاکریم