گزارش اعتبار برای 123456za
خلاصه
123456za
(Member)

مجموع اعتبار: 1
مثبت: 1
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
wearyminded (3) - آخرین بروزرسانی 04-02-1388, 08:25 بعدازظهر

اعتبار مثبت: همکاری مثبت و قابل احترام...چیزی که در این مملکت به فراموشی سپرده می شود...