دومشکل اساسی لطفا کمک کنید
نويسنده پيغام
akbareshghi
Junior Member
**


ارسالها: 12
گروهها: Registered
ورودى‌ها: شهر 1388
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 0
پست: #1
دومشکل اساسی لطفا کمک کنید

مشخصات :
Xampp 1.7.7
W

indows 7
Oscommerce 2.2 with installed persian language ,Hejri date and various add

ons
مشکل اول :
Deprecated: Function ereg_replace() is depr

ecated in C:\xampp\htdocs\2\includes\application_top.php on line 17
خط 17 را اینجا آورده ام :
while (list($key, $value) = each($_GET)){
$_GET[$key] = ereg_replace('[<>]', '', $value);
unset($GLOBALS[$key]);
}

مشکل دوم :

Deprecated: Function ereg() is deprecated in C:\xampp\htdocs\2\includes\functions\farsi.php on line 25
خط 25 را آورده ام
function tep_formathejri($date) {
if($date == null)
return null;
if (ereg ("([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})", $date, $datetime)) {
return jdate("l، d F، Y", mktime(0,0,0,$datetime[2],$datetime[3],$datetime[1]));
} else {
return HEJRI_ERROR;
}
}

از هرکسی که مشکلم را فهمیده درخواست می کنم کمی وقت گذاشته و راه حلی برایم بنویسد یا حداقل بگوید مشکل بچه خاطری بروز می کند ؟ با تشکر فراوان11-05-1390 07:29 بعدازظهر
پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر

نمايش نسخه قابل چاپ
فرستادن اين مبحث به يك دوست
مشترك شده در اين مبحث | افزودن اين مبحث به موارد موردعلاقه

پرش در انجمن: