دستورالعمل اجرايی تغييـرات ايجاد شده در نسخـة محصول نرم افزاری
نويسنده پيغام
ramindiba
Member
***


ارسالها: 234
گروهها: Registered
ورودى‌ها: ارد 1385
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 3
پست: #1
دستورالعمل اجرايی تغييـرات ايجاد شده در نسخـة محصول نرم افزاری

چنانچه پس از اخذ گواهی ثبت و صدور شماره شناسايی محصول نرم افزار رايانه ای توسط متقاضيان اعم از (حقيقـی يا حقوقـی)، تغييراتی در نسخة محصول ثبت شده ايجاد شده باشد، لازم است متقاضيان ثبت، تغييرات را با رعايت اين دستورالعمل و تکميل برگه های مربوط به هر بند، که در سايت اطلاع رسانی شورا موجود ميباشد به دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور تحويل نمايند.

الف) در صورت تغيير نام و يا عنوان محصول نرم افزاری ثبت شده، لازم است متقاضی ثبت طی نامه ای تغيير عنوان نرم افزار را به انضمام نسخـة نرم افزار با عنوان جديد، به همراه برگه های تکميل شده مندرج در صفحات ( 3-1و4-1) مربوط به موضوع را به اين شورا تحويل نمايند. شورا نيز پس از اخذ گواهی ثبت و شمارة شناسايی صادر شده از متقاضی ثبت، با حفظ شمارة قبلی، گواهی جديد را با عنوان جديد نرم افزار، صادر می نمايد.

ب) چنانچه بنظر متقاضی ثبت، تغييرات ايجاد شده در نسخة نرم افزاری دارای شماره شناسايی، مختصر باشد و به عنوان يک نرم افزار جديد محسوب نگردد، لازم است متقاضی ثبت طی نامه ای، توضيحات کامل از تغييرات ايجاد شده درنسخة جديد، به انضمام برگه های تکميل شده مندرج درصفحات (5-1و6-1) مربوط به موضوع را به همراه نسخة جديد نرم افزار که حاوی تغييرات ايجاد شده باشد، جهت پيوست و يا جايگزينی (به انتخاب متقاضی ثبت)، به اين شورا تحويل نمايند. بعد از آن تغييرات ايجاد شده درسايت اطلاع رسانی شورا اعمال خواهد شد. شورا نيز جهت اطلاع متقاضی ثبت، گواهی پيوست و يا جايگزينی، صادر می نمايد.

ج) چنانچه نسخة نرم افزار دارای شماره شناسايی توسعه و يا ارتقاء يابد، بطوريکه بعنوان يک نرم افزار با قابليتهای جديد تلقی گردد لازم است متقاضی ثبت، طی نامه ای توضيحات کامل از تغييرات ايجاد شده و تمامی مستندات مربوط به نرم افزار، به انضمام نسخة اجرايی جديد و برگه های تکميل شدة مندرج در صفحات (1-1 الی 9-1) و (پرداخت هزينه ثبت نرم افزار) و انجام کلية فرآيند ثبت نرم افزار که در سايت اطلاع رسانی شورا قابل دست يابی است، را به اين شورا تحويل نمايند. شورا نيز، گواهی ثبت و شمارة شناسايی جديد برای نرم افزار ارتقاء يافته (جديد) صادر می نمايد.

د) چنانچه تغييراتی در مشخصات مربوط به پديدآورنده يا پديدآورندگان محصول نرم افزاری دارای شمارة شناسايی ايجاد شده باشد، لازم است متقاضی ثبت، طی نامه ای تغييرات را به انضمام برگة تکميل شدة مشخصات پديدآورنده مندرج در صفحة (7-1) مربوط به موضوع را به اين شورا تحويل نمايند. بعد از آن تغييرات ايجاد شده، درسايت اطلاع رسانی شورا اعمال خواهد شد.

هـ) چنانچه تغييراتی در مشخصات مربوط به مالک يا مالکين محصول نرم افزاری دارای شمارة شناسايی، ايجاد شده باشد، لازم است متقاضی ثبت، طی نامه ای تغييرات را به انضمام برگة تکميل شدة مشخصات مالکين مندرج در صفحة (8-1) مربوط به موضوع را به اين شورا تحويل نمايند. لازم به تذکر است، برگة تکميل شدة مشخصات مالکين، بايد به امضاء طرفين، در دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور انجام شود، شورا نيز پس از اخذ گواهی ثبت و شمارة شناسايی صادرة قبلی از متقاضی ثبت، با حفظ شمارة قبلی، گواهی جديد صادر می نمايد.

ماخذ : سایت شورای عالی انفورماتیک
توانمندی این پورتال را در فروشگاههای ما ببینید :
نسخه جدید :

فروشگاه تخصصی نرم افزار کیش و مات

کلوب اینترنت

نسخه قدیمی :

فروشگاه تخصصی تجهیزات بارکدی دیبا

فروشگاه تی تی مارکت

اين ارسال آخرين بار در تاريخ: 06-17-1385 06:28 قبل‌ازظهر ويرايش شده است. شخص ويرايشگر: ramindiba.

06-17-1385 06:27 قبل‌ازظهر
مشاهده وب سایت کاربر پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر

نمايش نسخه قابل چاپ
فرستادن اين مبحث به يك دوست
مشترك شده در اين مبحث | افزودن اين مبحث به موارد موردعلاقه

پرش در انجمن: